fbpx

Zyra për Shërbimeve të Përgjithshme dhe Transportit

Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së Shërbimeve të Përgjithshme dhe Transportit janë:
1.1. Koordinon punën e Zyrës së Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Transportit;
1.2. Caktimi i prioriteteve të punës, sigurimi i rrjedhës së informacioneve dhe raporteve të ndryshme në funksion të menaxhimit sa më të mirë të punës së këtyre njësive.

Drejtori i Shërbimeve të Përgjithshme dhe Transportit i raporton Sekretari i Përgjithshëm dhe nën mbikëqyrje ka këta zyrtar:
2.1. Drejtor i zyrës;
2.2. Koordinatori i Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Transportit;
2.3. Zyrtar për Logjistikë;
2.4. Vozitës;
2.5. Nototekist.
2.6. Zyrtar teknik administrativ;

Numri i të punësuarve në Zyrën e Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësinë së Transportit është pesë (5).

Translate »