fbpx

Deklarata Ndërkombëtare mbi Arsimin e Lartë

Nr
Përshkrimi
Dokumenti në gjuhën shqipe
Dokumenti në gjuhën angleze
1
Deklarata e Bolonjës
Download
2
Student Göteborg Declaration
Shkarko
3
“Realising the European Higher Education Area”
Shkarko
4
Towards the European Higher Education Area
Shkarko
5
LISBON WITH STUDENT EYES
Shkarko
6
The Bologna Declaration of 19 June 1999
Shkarko
7
Magna Charta Universiitaum
Shkarko
Translate »