fbpx

Lirimet nga pagesa e semestrit

04/L-261LIGJ PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS
04/L-054LIGJ PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE,
PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE
FAMILJEVE TË TYRE
17/2014Udhëzimin Administrativ MASHT-it, në bazë të të cilave bëhet lirimi i studentëve nga pagesa e semestrit. 
Translate »