fbpx
3364- Konkurs- për plotësimin e vendit të punës Zyrtar i qendrës së karrierës-1 (zëvendësim) Kërkesa për punësim 291- Njoftim për kandidatët që kanë plotësuar kushtet për pozitën Zyrtar i Qendrës...
Lexo më shumë!
1771- Konkurs për plotësimin e vendit të lirë në administratën e UHZ-së (Drejtor për Bashkëpunim Ndërkombëtar) Pa afat- Kërkesa për punësim 2206- Njoftim i komisionit përzgjedhës- Kandidatët që nuk kanë...
Lexo më shumë!
Translate »