Për angazhim te bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për semestrin verorë të vitit akademik 2019/20...
Lexo më shumë!