fbpx

Titujt e nderit të Universitetit

Në bazë të statutit të Universiteti “HAXHI ZEKA”, UHZ ndan titujt e nderit:

Neni 187

  1. Titulli Doktor Nderi (“Dr. honoris causa”) jepet për:

1.1. arritje të mëdha në fushën e shkencës dhe artit;

1.2. kontributet e rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore në mbështetjen dhe konsolidimin e paqes.

Neni 188

  1. Titulli “Anëtar Nderi i Universitetit” jepet për:

1.1. përkrahje të pandërprerë të brendshme dhe për përkrahjen politike për universitetin;

1.2. kontribut relevant financiar në zhvillimin e universitetit.

Translate »