fbpx
Buletini nr. 23 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 01.02.2024, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 22 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 29.11.2023, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 21 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 01.08.2023, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 20 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 17.07.2023, me nr. ref....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 19 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 06.04.2023, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 18 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 20.02.2023,...
Lexo më shumë!
Aneks Buletini nr. 17 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 30.06.2022,...
Lexo më shumë!
Buletini nr. 17 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 30.06.2022, me...
Lexo më shumë!
BULETINI nr. 16 Buletini nr. 16 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me...
Lexo më shumë!
Translate »