fbpx

Buletini nr. 22

Buletini nr. 22 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 29.11.2023, me nr. ref. 3403/23

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 22 të datës 12.01.2024, me nr. ref. 065/2024 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 22

Translate »