Kalendarët

Kalendari Akademik
Periudha Semestrale Periudha (bachelor) Periudha (Master)
Semestri dimëror 1 Tetor – 15 Janar
Semestri veror 16 Shkurt – 31 Maj
Mbajtja e provimeve
Afati i janarit 20 Janar – 15 Shkurt
Afati i qershorit 5 Qershor – 5 Korrik
Afati i shtatorit 1 Shtator – 30 Shtator
Paraqitja e provimeve bëhet:
Për afatin e janarit 15 – 20 Janar
Për afatin e qershorit 1 – 5 Qershor
Për afatin e shtatorit 20 – 30 Gusht
Afatet për mbrojtjen e provimit përfundimtar (diplomës) janë: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Diploma i dorëzohet studentit në mënyrë solemne në tri afate: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Transferet e studentëve 1 tetor deri 15 tetor

Vërejtje: Ky kalendar vlen për studentët e nivelit të studimeve themelore – Bachelor dhe është në përputhje me rregulloren e studimeve të miratuar nga Senati

Kalendari Festave në Universitet
Ngjarjet Periudha Aktivitetet
Fillimi i vitit akademik 1 Tetor Mirëseardhje studentëve të rinj
Dita ndërkombëtare e muzikës 1 Tetor Studentët e fakultetit të arteve, realizimi i koncertit
Përvjetori i Universitetit 14 Nëntor Ceremonia e vjetorit
Dita ndërkombëtare e studentit 17 Nëntor Aktivitete të ndryshme studentore
Ditëlindja e Haxhi Zekës 21 Nëntor Ditët e Haxhi Zekës
Fillimi i semestrit veror 15 Shkurt Aktivitete të përcaktuara nga njësitë akademike
Dita ndërkombëtare e tokës 22 Prill Aktivitet të studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit
Panairi i Karrierës Maj Panairi i punësimit
Dita ndërkombëtare e mjedisit 5 Qershor Aktivitet i studentëve të agrobiznesit dhe turizmit
Dita e Drejtësisë Penale Ndërkombëtare 17 Korrik Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik
Dita ndërkombëtare e turizmit 27 Shtator Aktivitet i studentëve të MTHM-së
Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut 10 Dhjetor Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik dhe Njësive tjera akademike

Vërejtje: Kalendari festiv do të plotësohet edhe grupet studentore të njësive akademike!

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2019

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, janë:

Nr. Festat Zyrtare  Dita/Data e festës  Dita/Data e pushimi 
1 Viti i Ri E Martë 01 janar
E Mërkurë 02 janar
E Martë 01 janar
E Mërkurë 02 janar
2 Krishtlindjet ortodokse E Hënë 07 janar E Hënë 07 janar
3 Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës E Diel 17 shkurti E Hënë 18 shkurt
4 Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës E Martë 09 prill E Martë  09 prill
5 Pashkët Katolike E Diel 21 prill E Hënë 22 prill
6 Pashkët Ortodokse E Diel 28 prill E Hëne 29 prill
7 Dita Ndërkombëtare e Punës E Mërkurë 01 maj E Mërkurë 01 maj
8 Dita e Evropës E Enjte 09 maj E Enjte 09 maj
9 Bajrami i Madh, dita e parë E Martë 04 qershor E Martë 04 qershor
10 Bajrami i Vogël, dita e parë E diel 11 gusht E Hënë 12 gusht
11 Krishtlindjet Katolike E Mërkurë 25 dhjetor E Mërkurë 25 dhjetor

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të këtë ndryshime do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.

 Vërejtje: Kalendari i festave zyrtare është bazuar nga faqja e Ministrisë së Administratës Publike.