fbpx

Kalendarët

Kalendari Akademik
Periudha Semestrale Periudha (bachelor) Periudha (Master)
Semestri dimëror 1 Tetor – 15 Janar
Semestri veror 16 Shkurt – 31 Maj
Mbajtja e provimeve
Afati i janarit 20 Janar – 15 Shkurt
Afati i qershorit 5 Qershor – 5 Korrik
Afati i shtatorit 1 Shtator – 30 Shtator
Paraqitja e provimeve bëhet:
Për afatin e janarit 15 – 20 Janar
Për afatin e qershorit 1 – 5 Qershor
Për afatin e shtatorit 20 – 30 Gusht
Afatet për mbrojtjen e provimit përfundimtar (diplomës) janë: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Diploma i dorëzohet studentit në mënyrë solemne në tri afate: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Transferet e studentëve 1 tetor deri 15 tetor

Vërejtje: Ky kalendar vlen për studentët e nivelit të studimeve themelore – Bachelor dhe është në përputhje me rregulloren e studimeve të miratuar nga Senati

Kalendari Festave në Universitet
Ngjarjet Periudha Aktivitetet
Fillimi i vitit akademik 1 Tetor Mirëseardhje studentëve të rinj
Dita ndërkombëtare e muzikës 1 Tetor Studentët e fakultetit të arteve, realizimi i koncertit
Përvjetori i Universitetit 14 Nëntor Ceremonia e vjetorit
Dita ndërkombëtare e studentit 17 Nëntor Aktivitete të ndryshme studentore
Ditëlindja e Haxhi Zekës 21 Nëntor Ditët e Haxhi Zekës
Fillimi i semestrit veror 15 Shkurt Aktivitete të përcaktuara nga njësitë akademike
Dita ndërkombëtare e tokës 22 Prill Aktivitet të studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit
Panairi i Karrierës Maj Panairi i punësimit
Dita ndërkombëtare e mjedisit 5 Qershor Aktivitet i studentëve të agrobiznesit dhe turizmit
Dita e Drejtësisë Penale Ndërkombëtare 17 Korrik Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik
Dita ndërkombëtare e turizmit 27 Shtator Aktivitet i studentëve të MTHM-së
Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut 10 Dhjetor Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik dhe Njësive tjera akademike

Vërejtje: Kalendari festiv do të plotësohet edhe grupet studentore të njësive akademike!

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2021

Službeni praznici u Republici  Kosova za 2021 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:
Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr.  Festat Zyrtare
  Službenih prazici
Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
 Dita/Data e pushimi
  Dan/Datum odmora
1. Viti i Ri
Nova godina
E premte   01 janar
Petak    01 januar


E shtunë   02 janar
Subota     02 januar

E premte   01 janar
Petak    01 januar


E hënë   04 janar
Ponedeljak  04 januar

2. Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić
 E enjte    07 janar
Cetvertak  07 januar
E enjte       07 janar
Cetvertak  07 januar
3. Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
 E mërkure 17 shkurt
Sreda  17 februar
E mërkure   17 shkurt
Sreda   17 februar
4. Pashkët Katolike

Katolički Uskrs

E diel  04 prill

Nedelja  04 april

E hënë    05 prill

Ponedeljak  05 april

  Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
E premte  09 prill

Petak  09 april

E  premte    09 prill
Petak  09 april
5. Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E shtunë 01 maj
Subota 01 maj
E hënë   03 maj
Ponedeljak  03  maj
7. Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E diel 02 maj

 Nedelja 02 maj

 E martë  04 maj

 Utorak  04 maj

8. Dita e Evropës
Dan Evrope
E diel   09 maj
Nedelja  09 maj
E Hënë    10 maj
Ponedeljak   10 maj
9. Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan
E enjte 13 maj

Cetvertak 13 maj

E enjte 13 maj

Cetvertak 13 maj

10. Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan
E martë 20 korrik

Utorak 20 jul

E martë 20 korrik

Utorak 20 jul

11. Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić
 E shtunë   25 dhjetor
Subota 25 decembar
  E hënë 27 dhjetor
Ponedeljak 27 decembar

 Vërejtje: Kalendari i festave zyrtare është bazuar nga faqja e Ministrisë së Administratës Publike.