fbpx

Programet e studimit që ofrohen në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ Pejë

Nr.
Programet e studimit

Periudha kohore e riakreditimit

Vendimi

1

 Menaxhim Biznesi, BSc (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Specializimet:

  • Banka dhe Financa
  • Administrim Biznesi
2022-2027

Ref: 1036/22

Datë: 02.08.2022

2

 Menaxhim Biznesi, MSc (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Specializimet:

  • Kontabilitet dhe  Auditim
  • Banka dhe Financa
  • Menaxhim Biznesi
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

3
 Menaxhim i Burimeve Njerëzore, MSc
2024-2029

Ref: 1081/24

Datë: 30.05.2024

4
 Informatika në Biznes, MSc
Në prces të riakreditimit
/
5
 Teknologji Informacioni në Biznes dhe Ekonomi, BSc
2023-2026

Ref: 1010/23

Datë: 26.07.2023

6
 Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, MSc
2024-2027

Ref: 873/24

Datë: 10.05.2024

Nr.
Programet e studimit
Periudha kohore e riakreditimit
Vendimi
1

 Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis, BSc

·         Menaxhim në Turizëm

·         Menaxhim në Hotelieri

·         Menaxhim në Mjedis

2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

2
Menadzment u Turizam, BSc
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

3
Menaxhment dhe Turizëm të Qëndrueshëm, MSc
2024-2027

Ref: 873/24

Datë: 10.05.2024

Nr.
Programet e studimit

Periudha kohore e riakreditimit

Vendimi

1
 Juridik i Përgjithshëm, LLB
2023-2026

Ref:1207/23

Datë:15.09.2023

2
 E Drejta Civile dhe Biznesore, LLM
2024-2027

Ref: 1081/24

Datë 30.05.2024

3
 E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane, LLM
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

Nr.
Programet e studimit
Periudha kohore e riakreditimit
Vendimi
1
 Teknologji e Prodhimit Bimor, BSc
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

2
 Agromjedis dhe Agroekologji, BSc
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

3
 Teknologji Ushqimore, BSc
2022-2025

Ref: 1778/22

Datë: 20.10.2022

4
 Menaxhim Mjedisi, MSc
2024-2029

Ref: 1081/24

Datë: 30.05.2024

5
 Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor, MSc
2024-2027

Ref: 873/24

Datë: 10.05.2024

Nr.
Programet e studimit
Periudha kohore e riakreditimit
Vendimi
1
 Edukim Artistik në Interpretim, BA
2022-2025

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

2
 Edukim Muzikor, MA
2022-2027

Ref: 944/22

Datë: 18.07.2022

Translate »