Akreditohet programi Juridik i Përgjithshëm në Fakultetin Juridik të Universitetit Haxhi Zeka
Pas shumë sfidave dhe pune të palodhshme të menaxhmentit të universitetit, menaxhmentit të fakultetit juridik dhe profesorëve të tij, Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim...
Lexo më shumë!
Translate »