Afati i provimeve të nëntorit 2021
Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master se është hapur afati për paraqitje të provimeve në afatin e nëntorit 2021. Të gjithë studentët të cilët e kanë paraqitur...
Lexo më shumë!
Konkurs për FSK
    Republika e KosovësRepublika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government  Ministria e Mbrojtjes                                                   Ministarstvo Odbrane  /  Ministry of Defense  Drejtoria e Burimeve Njerëzore/Direktorat Ljudskih Resurs/Human Resources Directorate Duke bazuar në nenin...
Lexo më shumë!
Shtyhet afati për regjistrim të semestrit dimëror 2021-2022
Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master, se afati për regjistrim të semestrit dimëror për vitin akademik 2021-2022 është, shtyrë deri me datën 29.10.2021 https://unhz.eu/njoftim-per-regjistrim-te-semestrit-2021-2022/
Lexo më shumë!