Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues 2023/2024
Provimi pranues do të mbahet me datë 26.07.2023, për të gjithë aplikantët. Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër. Orari i mbajtjes së provimit pranues...
Lexo më shumë!
Announcement for the beginning of the new academic year
Students of University “Haxhi Zeka” in Peja are informed that the new academic year has begun. The lecture schedule for each Academic Unit can be found as follows: Faculty of...
Lexo më shumë!
 Announcement for students
    Students and representatives from the management of "Haxhi Zeka" University in Peja visited the Rapid Reaction Brigade (RRB). During this visit the students had the opportunity to get more...
Lexo më shumë!