fbpx

Zgjedhjet studentore 2019

Listat përfundimtare te kandidateve për Parlament Studentor dhe Këshilla të Fakultetit

Listat e studentëve me të drejt vote

Të drejt votimi kanë të gjithë ata student që identifikimin e tyre e vërtetojnë përmes INDEX-it/ID por gjithsesi të kenë edhe LETERNOFTIMIN me vete.

Fakulteti i Biznesit

Bachelor – Fakulteti i Biznesit
Master – Fakultetit i Biznesit

Fakulteti i MTHM

Bachelor – Fakulteti i MTHM
Master – Fakulteti i MTHM

Fakulteti Juridik

Bachelor – Fakulteti Juridik
Master – Fakulteti Juridik

Fakulteti i Agrobiznesit

Bachelor – Fakulteti i Agrobiznesit

Fakulteti i Arteve.

Bachelor – Fakulteti i Arteve,

700- USSH- Lista me kandidatët për Këshilla dhe parlament studentor- Ermir Çitaku

713- ZSP- Lista me kandidatët për Këshilla dhe parlament studentor- Taulant Nikqi

Lista e rezultateteve perfundimtare dhe ndarja e mandatave

Translate »