Vizioni

Universitet modern dhe i respektuar, që ofron mësimdhënie cilësore, hulumtim dhe kreativitet artistik, vepron si partner i besueshëm për bizneset, komunitetin dhe institucionet vendore e ndërkombëtare të arsimit të lartë, si promotor i zhvillimit rajonal dhe mbështetës i zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë kosovare në përgjithësi.