Raporte

Përshkrimi Viti
Raport buxhetori vjetor  2021
Përshkrimi Viti
Raporti nëntë mujor janar – nëntor 2022
Raporti gjashte mujor janar – qershor 2022
Raport tre mujor janar – mars 2022
Raport vjetor 2021
Raport vjetor 2020
Raport vjetor 2019
Translate »