fbpx

Vlerat

Në funksion të përmbushjes së vizionit dhe misionit të vet, Universiteti “Haxhi Zeka” do të
udhëhiqet nga vlerat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:

  • Integriteti profesional dhe akademik – Të hapur dhe të sinqertë në veprimet tona!
  • Gjithëpërfshirja dhe barazia – Vlerësojmë diversitetin, përfshirjen, kujdesin, respektin dhe mirëpresim gjithsecilin!
  • Liria e shprehjes dhe e të menduarit – Inkurajojmë dhe vlerësojmë lirinë e shprehjes dhe mendimin kritik akademik!
  • Konkurrueshmëria – Dëshira dhe motivimi për t’u bërë më të suksesshëm dhe më të dallueshëm!
  • Shërbimi ndaj komunitetit – Bashkëpunim me grupe të interesit për t’ju përgjigjur sa më mirë nevojave të tyre
Translate »