fbpx

Misioni

Universiteti “Haxhi Zeka” si institucion akademik transferon dije në funksion të realizimit të potencialit të studentëve drejt tregut dinamik të punës, i përkushtuar në hulumtime shkencore, veprimtari artistike dhe ndërkombëtarizim, për t’i shërbyer zhvillimit ekonomik të rajonit të Pejës dhe të vendit në përgjithësi.

Translate »