fbpx
Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues Master 2022/2023

Provimi pranues do të mbahet me datë 31.10.2022, për të gjithë aplikantët.

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër.

Orari i mbajtës së provimit pranues për studimet Master të vitit akademik 2022/2023, janë sipas listave të mëposhtme:

I. Fakulteti i Biznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Menaxhim biznesi

Menaxhim biznesi gjuhë boshnjake

Informatika në biznes

Menaxhim i burimeve njerëzore

II. Fakulteti Juridik

Listat e aplikantëve për provim pranues

Programi E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

III. Fakulteti MTHM

Listat e aplikantëve për provim pranues

Menaxhim i mjedisit

Translate »