fbpx
Njoftim për regjistrim të semestrit veror

Njoftohen studentët e studimeve bachelor dhe master, regjistrimi i semestrit veror, do të bëhet nga data 15.02.2024 deri me 23.02.2024.

Të gjithë studentët brenda këtij afati duhet të bëjnë paraprakisht regjistrimin e lëndëve në SEMS.

Regjistrimi i semestrave duhet të bëhet në zyrat për çështje studentore në fakultetin përkatës.

Translate »