fbpx
Orari I Konsultimeve me studentë

Orari I Konsultimeve me studentë

Zyrja e Aktivitetit të USAID, “Partneritetet e Sektorit Privat për Forcimin e Arsimit të Lartë”, është e
hapur për konsultime nga e marta deri të enjtën gjatë orës 09:00 – 12:00.
Ju inkurajojmë ta vizitoni atë ku mund të informoheni për mundësitë e zhvillimit të aftësive nëpërmjet
të:
 Trajnimeve online;
 Mundësive të mentorimit;
 Krijimit të klubeve të studentëve; dhe
 Punës praktike.

Translate »