fbpx

BULETINI nr. 23

Buletini nr. 23 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 01.02.2024, me nr. ref. 244/24

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 23 të datës 14.03.2024, me nr. ref. 675/24 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 23

Translate »