fbpx

Buletini 21

Buletini nr. 21 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 01.08.2023, me nr. ref. 1961/23.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 21 të datës 08.09.2023, me nr. ref. 2526/23 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 21

Translate »