fbpx

BULETINI nr. 20

Buletini nr. 20 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 17.07.2023, me nr. ref. 1829/23.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 20 të datës 28.08.2023, me nr. ref. 2182/23 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

BULETINI nr. 20

Translate »