fbpx

Buletini nr. 19

Buletini nr. 19 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt , të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 06.04.2023, me nr. ref. 771/23.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 19 të datës 10.05.2023, me nr. ref. 1048/23 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 19

Translate »