fbpx

BULETINI nr. 18


Buletini nr. 18 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 20.02.2023, me nr. ref. 364/23.
Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 18 të datës 28.03.2023, me nr. ref. 674/23 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 18

Translate »