fbpx

Aneks BULETINI nr. 17

Aneks Buletini nr. 17 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 30.06.2022, me nr. ref. 1534.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në aneks Buletini nr. 17 të datës 20.09.2022, me nr. ref. 2167/2022 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Aneks Buletini 17

Translate »