fbpx

BULETINI nr. 17

Buletini nr. 17 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 30.06.2022, me nr. ref. 1534.
Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 17 të datës 29.07.2022, me nr. ref. 1826/2022 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 17

Translate »