fbpx
Praktikë me pagesë me mundësi Punësimi -Ventius International L.L.C

Praktikë me pagesë me mundësi Punësimi -Ventius International L.L.C

VENTIUS INTERNATIONAL” L.L.C, sipas nevojave dhe kërkesës së fabrikës për prodhimin e shpuzës dhe dyshekut me seli qendrore në Gjakovë, shpallë konkurs pune: 

Në pozitat: 

Departamenti i Financave – 2 Vende të lira 

Kontroller i/e Stokut – 2 Vende të lira 

Planifikues të prodhimit – 2 Vende të lira 

Administrator/e – 2 Vende të lira

Departamenti Prokurimit – 2 Vende të lira

Eksport – 2 Vende të lira 

Logjistik – 2 Vende të lira

Burime Njerezore/HR-2 Vende të lira

Departamenti Ligjor – 2 Vende të lira

Dizajner – 1 Vend i lirë

Dep.Marketingut – 1 Vend i lirë

Praktikë tre (3) mujore me pagesë ne pozitat e lartcekura, e cila në bazë të vlerësimit të performances pas komisionit të veqantë kalon në kontratë të rregullt me periudhe afatgjate.

Ku ofrojnë: 

 • Zhvillim personal dhe profesional
 • Mjedis motivues pune 
 • Trajnime të avansuara 
 • Mundesi avancimi në karierë 
 • Evente të kompanisë dhe aktivitete të shumta
 • Sigurim shëndetsor
 • Transport falas 

           Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni i plotësuar dhe CV
 • Dëshmi mbi shkollimin
 • Certifikata tjera (përparësi).
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi mund të bëhet duke plotësuar aplikacionin fizik i cili gjindet në fabrikat e Comodita-s në rrugën “Nëna Terezë” p.n ose duke dërguar  dërguar dokumentet e skenuara në: hr@ventiuskosovo.com.

Konkursi është i hapur nga data 10.10.2023 dhe përfundon më date 31.10.2023  në ora 24:00. Për informata rreth konkursit mund te telefononi në (+383) 038 600 050 & +383 45 55 88 57 në orarin e punës 08:30 – 17:00. 

SHËNIM: Të gjitha dokumentet e tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana e jonë. Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen. Testimi i mundshëm me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas procedurave të rekrutimit dhe pranimit të punëtorëve të rinj të kompanisë.VËREJTJE:Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në skualifikimin e menjëhershëm.   

Translate »