fbpx
1771- Konkurs për plotësimin e vendit të lirë në administratën e UHZ-së (Drejtor për Bashkëpunim Ndërkombëtar) Pa afat- Kërkesa për punësim 2206- Njoftim i komisionit përzgjedhës- Kandidatët që nuk kanë...
Lexo më shumë!
Translate »