fbpx
Konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Në bazë të nenin 42, 47, 48, Rregullores për Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë nr. 1165/22, të dt. 23.05.2022, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur më dt. 20.09.2022, vendosi që të shpall:

KONKURS për angazhim te bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për  vitin akademik 2022/23

Translate »