fbpx

Rishpallet konkursi për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 04 nëntor 2020 ka vendosur të rishpall Konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universitetit Haxhi Zeka në Pejë, për vitin akademik 2020/2021.

Konkursi do të jetë i hapur pesë ditë (5) nga data 04.11.2020 deri me datë 08.11.2020

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në kopje elektronike në emailin [email protected]

Të gjitha informatat e nevojshme lidhur me kushtet e përgjithshme dhe procedurat për angazhim, dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, drejtën e ankesës dhe informata të tjera më rëndësi, ju lutem shihni konkursin e plotë këtu (PDF file).

Translate »