fbpx

Stafi i Zyrës për Shërbime të Përgjithshme dhe Transportit

Sami Gjuka
u.d. Drejtor për Shërbimeve të Përgjithshme dhe Transport
Rektorat
sami.gjuka@unhz.eu
+383 (0) 39
Basri Ramaj
Zyrtar për Logjistikë
Rekotrat
basri.ramaj@unhz.eu
+383 (0) 39
Admirim Sahara
Vozitës
Rekotrat
adminirim.sahara@unhz.eu
+383 (0) 39
Shaban Kelmendi
Zyrtar teknik administrativ
Rekotrat
shaban.kelmendi@unhz.eu
+383 (0) 39

Translate »