fbpx

Stafi i Zyrës për Shërbime të Përgjithshme dhe Transportit

Sami Gjuka
Koordinatori i Shërbimeve të Përgjithshme dhe Njësisë së Transportit
Rektorat
sami.gjuka@unhz.eu
+383 (0) 39
Basri Ramaj
Zyrtar për Logjistikë
Rekotrat
basri.ramaj@unhz.eu
+383 (0) 39
Rrahim Hoti
Vozitës
Rekotrat
rrahim.hoti@unhz.eu
+383 (0) 39
Shaban Kelmendi
Zyrtar teknik administrativ
Rekotrat
shaban.kelmendi@unhz.eu
+383 (0) 39