Grupi punues

Në bazë të vendimit nr. 805 të datës 24.04.2020 të Statutit të UHZ-së, Rektori i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, themelohet Grupi për Kërkime Shkencore i cili ka për qëllim zbatimin e Planit Strategjik për periudhën 2020-2024 me konkretisht në fushën e Kërkimeve Shkencore, gjegjësisht mbështetjen e hulumtimeve dhe projekteve që do të realizohen nga njësit akademike, si dhe do të lehtësojë çështjet e aplikimit në projekte dhe hulumtime duke përzgjedhë ato.

Komisioni për hartimin e rregullores për kërkime shkencore:

Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala – Kryesues
sabiha.shala@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Afrim Selimaj
afrim.selimaj@unhz.eu

Prof. Asoc. Ma. Suzana Jakupi
syzana.jakupi@unhz.eu

Msc. Besfort Ahmeti
besfort.ahmeti@unhz.eu

Grupi për kërkime shkencore:

Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala
sabiha.shala@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Florin Peci
florin.peci@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku
orhan.ceku@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Mimoza Hyseni Spahiu
mimoza.hysenishpiu@unhz.eu

Msc. Besfort Ahmeti
besfort.ahmeti@unhz.eu

Msc. Astrit Bilalli
astrit.bilalli@unhz.eu

Dr. sc. Behrije Ramaj
behrije.ramaj@unhz.eu

Msc. Indrit Loshi
indrit.loshi@unhz.eu

Msc. Valdrin Misiri
valdrin.misiri@unhz.eu

Dr. sc. Fisnik Morina
fisnik.morina@unhz.eu

LLM. Durim Hoxha
durim.hoxha@unhz.eu

Msc. Veton Jahmurataj
veton.jahmurataj@unhz.eu

Msc. Fillojeta Kuqi
fillojeta.kuqi@unhz.eu

Msc. Armend Fetahaj
armend.fetahaj@unhz.eu