fbpx

Grupi për Kërkime Shkencore

Vendim

Themelohet Grupi për Kërkimet Shkencore në “Universitetin Haxhi Zeka” në Pejë, në këtë përbërje:

* Prof. Ass. Dr. Suada Ajdarpasic (udhëheqëse)
* Prorektori për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe kërkime shkencore
* Prof. Dr. Florin Peci
* Prof. Ass. Dr. Behrije Ramaj
* Prof. Ass. Dr. Milaim Musliu
* Prof. Ass. Mr. Arsim Kelmendi
* Prof. Ass. Dr. Ardrit Gashi
* Msc. Veton Jahmurataj
* LLM. Durim Hoxha
* Student Medin Mavraj
Translate »