Stafi i Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim

Gentiana Kastrati
Drejtori Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim
Rektorat
gentiana.kastrati@unhz.eu
+383 (0) 39