Programet e Akredituara

Programet aktualisht të akredituara
Nr.Programet e studimitSpecializimetNiveliECTSPeriudha e akreditimit
1Menaxhim Biznesi (gjuhë shqipe dhe boshnjake)Administrim Biznesi; Banka dhe Financa; Kontabilitet dhe Auditim. BSc18030.09.2022
2Menaxhim Biznesi (gjuhë shqipe dhe boshnjake)Menaxhim Biznesi; Banka dhe Financa; Auditim dhe Kontroll.MSc12030.09.2022
3Menaxhim në Turizem,  Hoteleri dhe Mjedis Menaxhim në turizem; Menaxhim në hotelieri; Menaxhim në mjedis.  Bsc18030.09.2022
4Menaxhim i Turizmit (gjuhë boshnjake)/BA18030.09.2022
5Juridik i Përgjithshëm /LLB24030.09.2022
6E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane/LLM6030.09.2022
7Agromjedis dhe Agroekologji/BSc18030.09.2022
8Teknologji Ushqimore/BSc18030.09.2022
9Teknologji e Prodhimit Bimor/BSc18030.09.2022
10Edukimi Artistik në Interpretim/BA24030.09.2022
11Edukim Muzikor/MA6030.09.2022