fbpx

Raportet e Vlerësimit

Përshkrimi Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Raport statistikor, nga rezultatet e vlerësimit, të semestrit veror 2020-2021 Shkarko Download
Raporti i rezultateve të vlerësimit,- Janar 2020 Shkarko Download
Raport i hulumtimit për përfshirjen e stafit akademik të UHZ-së në mësimin në distancë (Online) Shkarko Download
Raport i hulumtimit për përfshirjen e studentëve të UHZ-së në mësimin në distancë (Online) Shkarko Download
Raporti i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësorët Studenti Mësimdhënësin dhe Studenti Administratën- Shtator 2020 Shkarko Download
Raporti i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësorët Studenti Mësimdhënësin dhe Studenti Administratën Shkarko Download
Rezultatet e vlerësimit, ”Studenti Mësimdhënësin”, semestri dimëror 2021/2022 Shkarko Download
Rezultatet e vlerësimit, ”Studenti Administratën”, semestri dimëror 2021/2022 Shkarko Download
Raport përmbledhës nga rezultatet e vlerësimit, nga pyetësori ”Dekani Mësimdhënësin, për vitin akademik 2021/2022 Shkarko Download
Raport përmbledhës i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësori ”Studenti Mësimdhënësin”, semestri veror 2021/2022 Shkarko Download
Raport përmbledhës nga rezultatet e vlerësimit, nga pyetësori ”Vetëvlerësimi i stafit Akademik”, për vitin akademik 2021/2022 Shkarko Download

 

Translate »