Koordinatorët

 MSc. Donjeta Morina – Fakulteti i Biznesit / Dr. sc. Suada Ajdarpasic
 Dr. Sc. Thelleza Latifi – Fakulteti i MTHM-së
 Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku – Fakulteti Juridik
 Prof. Ass. Dr. Arsim Elashani – Fakulteti i Agrobiznesit
 Prof. Ass. Ma. Alba Muqolli – Fakulteti i Arteve