Koordinatorët

MSc. Donjeta Morina – Fakulteti i Biznesit 
Prof. Ass. Dr. Behrije Ramaj Desku – Fakulteti i MTHM-së
Prof. Asoc. Dr. Gani Asllani – Fakulteti Juridik
Prof. Ass. Dr. Arsim Elashani – Fakulteti i Agrobiznesit
Prof. Asoc. Ma. Alba Muqolli – Fakulteti i Arteve