Stafi i Zyrës për marrëdhënie me publikun

Kaltrina Kelmendi
Zyrtar i lartë për komunikim me publikun
Rektorat
kaltrina.kelmendi@unhz.eu
+383 (0) 39 422 257