Stafi i Zyrës për Çështje Studentore

Valbona Luta
Drejtor i zyrës për çështje studentore
Fakulteti Juridik
valbona.luta@unhz.eu
+383 (0) 39
Qemajl Sejdijaj
Zyrtar për Diploma
Fakulteti Juridik
qemajl.sejdijaj@unhz.eu
+383 (0) 39