Raportet

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, sipas zotimit publik me qëllim të ngritjes së transparencës publikon raportet periodike të buxhetit për periudhën janar – mars 2018, me qëllim të njoftimit të publikut për mënyrën e shfrytëzimit të parasë publike, duke u bërë i vetëmi institucion publik në Republikën e Kosovës që ndërmerr një vendim të tillë.

Raporti janar – mars 2018

Raporti Janar-Qershor 2018

Raporti Janar- Mars 2019 

Raport Janar-Qershor 2019

Raport Janar – Nëntor 2019

Raporti Vjetor 2019

Raporti Janar 2020 – Mars 2020