Raportet

Raportet e Buxhetit

Raportet e Buxhetit

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, sipas zotimit publik me qëllim të ngritjes së transparencës publikon raportet periodike të buxhetit, me qëllim të njoftimit të publikut për mënyrën e shfrytëzimit të parasë publike, duke u bërë i vetëmi institucion publik në Republikën e Kosovës që ndërmerr një vendim të tillë.

Raporti Vjetor 2019

Raporti Janar 2020 – Mars 2020

Raport Janar Qershor – 2020

Raporti Janar Nëntor – 2020