fbpx

Raportet

Raportet e Buxhetit

Raportet e Buxhetit

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, sipas zotimit publik me qëllim të ngritjes së transparencës publikon raportet periodike të buxhetit, me qëllim të njoftimit të publikut për mënyrën e shfrytëzimit të parasë publike, duke u bërë i vetëmi institucion publik në Republikën e Kosovës që ndërmerr një vendim të tillë.

Raporti Vjetor 2021

 

Translate »