Shtyhet afati për regjistrim të semestrit dimëror 2021-2022
Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master, se afati për regjistrim të semestrit dimëror për vitin akademik 2021-2022 është, shtyrë deri me datën 29.10.2021 https://unhz.eu/njoftim-per-regjistrim-te-semestrit-2021-2022/
Lexo më shumë!
Mirëseardhje solemne për studentët e rinj në Fakultetin e Arteve – Universiteti “Haxhi Zeka”
𝐌𝐢𝐫𝐞̈𝐬𝐞𝐚𝐫𝐝𝐡𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞̈𝐭 𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐣 𝐧𝐞̈ 𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐞𝐯𝐞 Sot më 15.10. 2021 në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë, u organizua ceremonia e mirëseardhjes për studentët e rinj të...
Lexo më shumë!
Njoftim për regjistrim të semestrit 2021/2022
Në mbledhjen e SENATIT të mbajtur sot me datën 15.10.2021 është marrur vendim për regjistrim të semestrave për studentët e studime bachelor dhe master, për vitin akademik 2021/2022, duhet të...
Lexo më shumë!