fbpx
Rezultatet e provimin pranues Master 2021-2022

Rezultatet e provimin pranues Master 2021-2022

Rezultatet e provimin pranues Master 2021-2022

Rezultatet e provimit pranues për studimet Master për vitin akademik 2021-2022

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II, paragrafi 2 të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Biznesi

Departamenti Menaxhim Biznesi

Departamenti Menaxhim Biznesi – Gjuhë boshnjake

Departamenti Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Informatika në Biznes

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve Master mund të ankohen kundër vendimit brenda tri ditëve të punës në fakultetet përkatëse pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjes, përkatësisht deri më 21.10.2021. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni i ankesave në Rektorat.

Regjistrimin e kandidatëve të pranuar do ta bëjë Administrata Qendrore e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, sipas këtij orari:

– Fakulteti i Biznesit më 22.10.2021 prej orës 9:00 – 15:00 në objektin e Fakultetit Juridik;

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

Dy fotografi formati 6×4 cm

Translate »