fbpx
Njoftim për regjistrim të semestrit 2021/2022

Në mbledhjen e SENATIT të mbajtur sot me datën 15.10.2021 është marrur vendim për regjistrim të semestrave për studentët e studime bachelor dhe master, për vitin akademik 2021/2022, duhet të bëhët nga data 18.10.2021 deri 22.10.2021.

Kushti për të bërë regjistrimin e vitit vijues mund të bëhet me -7 ECTS kredi në departamentet e Fakultetit të biznesit, Fakultetit Juridik dhe Fakultetit MTHM.

Kushti për të bërë regjistrimin e vitit vijues mund të bëhet me -6 ECTS kredi në departamentet e Fakultetit të Arteve dhe Fakultetit të Agrobiznesit.

Translate »