fbpx

Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të projektit

Titulli
i Projektit
Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të
projektit
Titulli i shkurtër dhe numri
Projekti QUADIC
Periudha e zbatimit
2019-2022
Partnerët ndërkombëtarë
Universiteti i Cote d’Azur, Universiteti i
Ljubljana, Universiteti i Sofjes, Universiteti i Perugise, Universiteti i
Tiranës, UET, Universiteti i Korce, etj.
Universitetet përfituese
Universitetet Publike të Kosovës, UBT, Kolegji
Heimer, Kolegji IBCM, MASHT.
Qëllimi i projektit
Qëllimi i përgjithshëm i këtij
projekti është të përmirësojë sigurimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe në
Shqipëri duke ndërtuar kapacitete institucionale për marrëdhëniet
ndërkombëtare, duke krijuar dhe bërë zyra përkatëse plotësisht funksionale
(përfshirë kapacitetin për menaxhimin e ciklit të projektit) në të tetë
anëtarët e konsorciumit në Kosovë dhe pesë shqiptarë.
Translate »