Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të projektit

Titulli i Projektit Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të projektit
Titulli i shkurtër dhe numri Projekti QUADIC
Periudha e zbatimit 2019-2022
Partnerët ndërkombëtarë Universiteti i Cote d’Azur, Universiteti i Ljubljana, Universiteti i Sofjes, Universiteti i Perugise, Universiteti i Tiranës, UET, Universiteti i Korce, etj.
Universitetet përfituese Universitetet Publike të Kosovës, UBT, Kolegji Heimer, Kolegji IBCM, MASHT.
Qëllimi i projektit Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të përmirësojë sigurimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe në Shqipëri duke ndërtuar kapacitete institucionale për marrëdhëniet ndërkombëtare, duke krijuar dhe bërë zyra përkatëse plotësisht funksionale (përfshirë kapacitetin për menaxhimin e ciklit të projektit) në të tetë anëtarët e konsorciumit në Kosovë dhe pesë shqiptarë.