fbpx
Titulli
i Projektit
Innovation Living Labs for Regional Entrepreneurial Cooperation – GREENWB
Periudha e zbatimit
Nëntor 2023 – Nëntor 2026
Partnerët ndërkombëtarë
1. Universiteti i Tiranës (UT) – Koordinator, Shqipëri
2. Universiteti Europian i Tiranës (EUT), Shqipëri
3. Universiteti Epoka (Epoka), Shqipëri
4. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës, Shqipëri (CCIDR)
5. Universiteti i Pejës ‘Haxhi Zeka’ (UHZ), Kosovë
6. Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka’ (UKZ), Kosovë
7. Oda e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë (OQKK)
8. Universiteti FH Joanneum (FHJ), Austri
9. Universiteti i Vaasës (UVA), Finlandë
10. Universiteti SS.Cyril and Methodius (UKIM), Maqedonia e Veriut
Universiteti përfitues
Universiteti i Tiranes (UT)
Qëllimi i projektit

Ky projekt është unik në atë që ka një fokus rajonal, duke përforcuar lidhjet e bashkëpunimit midis vendeve në faza të ngjashme të zhvillimit ekonomik dhe social. Krijimi i “Sustainable Living Labs” është një ide krejtësisht e re për pothuajse të gjitha universitetet. Qëllimi kryesor i këtij projekti është mbështetja e inovacionit të gjelbër dhe aftësive sipërmarrëse të studentëve në arsimin e lartë, duke zhvilluar kapacitetet sipërmarrëse dhe inovative të NJKP-ve përmes Living Labs, si dhe rritja e bashkëpunimit të tyre me sipërmarrjet, duke u dhënë atyre rol qendror në inovacionin rajonal. ekosistem.

Përfitimet
• Mbështetje për ngritjen dhe funksionimin e laboratorëve të inovacionit brenda institucioneve të arsimit të lartë, në bashkëpunim të ngushtë me sektorin sipërmarrës dhe akterë të tjerë përkatës, për të mbështetur mësimin dhe mësimdhënien inovative dhe për të ndihmuar studentët sipërmarrës që të zhvillojnë idetë e tyre në biznes; dhe
• Mbështetje për partneritetet e të mësuarit dhe mësimdhënies me organizatat tregtare dhe jokomerciale në sektorin privat që nxisin ekspozimin e studentëve ndaj inovacionit dhe sipërmarrjes.

Objektivat specifike të projektit janë:
1. Analizimi dhe kuptimi i transferimit të njohurive, inovacionit dhe infrastrukturës dhe aktiviteteve të gjelbërta sipërmarrëse në 5 PCU në ekosistemin kombëtar
2. Ngritja e 5 Laboratorëve të Jetesës së Qëndrueshme (një për PCU) që do të shërbejnë si një qendër e vetme për bashkëpunim me ndërmarrjet dhe mbështetje për studentët dhe stafin akademik për prodhimin e ideve të projekteve sipërmarrëse (të gjelbërta).
3. Zhvillimi i kapaciteteve të Zyrtarëve të Laboratorëve dhe shërbimeve dhe instrumenteve të tyre.
4. Rritja e transferimit të njohurive dhe aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet NJKP-ve dhe ndërmarrjeve lokale përmes laboratorëve të qëndrueshëm të jetesës.
5. (Vetë)punësueshmëria përmes vendosjes praktike dhe trajnimit disiplinor të orientuar drejt praktikës që mbulon kompetencat e zgjedhura të EntreCompFramework.
6. Trajnimi i stafit akademik të NJKP-ve (dhe anëtarëve të Dhomave të përfshira) për edukimin e gjelbër sipërmarrës për t’i inkurajuar ata që të përfshijnë gjithashtu sipërmarrjen (të gjelbër) në mësimdhënien e tyre.

Kohëzgjatja e projektit: 3 vjet
Buxheti i përgjithshëm: 785.723 Euro

 

Translate »