fbpx

Master në sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit

Titulli i Projektit: Master në sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit

Titulli i shkurtër dhe numri: STEPS, 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

Periudha e zbatimit: 2019-2022

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit STEPS është të implementojë një program modern MSc mbi ankesën “Sistemet e prodhimit të qëndrueshëm të ushqimit” për konventën e Bolonjës. Objektivi i përgjithshëm është të sigurojë sfondin dhe të mbështesë hartimin e programit STEPS në mënyrë që të përmbushë nevojat dhe pritjet e tregut të punës dhe shoqërisë.

 Partneret: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, Kolegji Universum, Universiteti i Bihaçit, Universiteti i Sarajevës, Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit e Kantonit Una-Sana, Universiteti Ofek i Shkencave të Jetës Pragë , Universiteta De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Din Bucuresti, Technologiko Ekpedeftiko Idrima Stereas Elladas, Inovacioni i Kërkimit dhe Laboratori i Ndërmarrjeve Private.

Translate »