fbpx

Krijimi i Teorisë për Qendrat e Praktikës për Inovacionin dhe Punësimin

Titulli i projektit: Krijimi i Teorisë për Qendrat e Praktikës për Inovacionin dhe Punësimin

Titulli dhe numri i shkurtër: CTPCIE, 586347-EPP-1-2017-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Periudha e zbatimit: 2018-2021

Qëllimi i projektit: Projekti ‘Krijimi i Teorisë në Praktikat e Qendrave për Inovacionin dhe Punësimin’ synon të përmirësojë rëndësinë e arsimit të lartë për tregun e punës dhe shoqërinë në Kosovë duke krijuar modele të qëndrueshme të ndërveprimit midis universiteteve dhe ndërmarrjeve. Teoria e Qendrave të Praktikës (T2P) do të mbledhë më shumë se 120 staf mësimdhënës vendor nga gjashtë institucione partnere në Kosovë të angazhuar në aktivitete mësimore të bashkëmoshatarëve, 189 pjesëmarrës në mobilitete, më shumë se 500 studentë që përfitojnë nga kurse të azhurnuara dhe studime të arsimit gjatë gjithë jetës, dhe 450 studiues dhe profesionistët e biznesit që marrin pjesë në konferenca. Në përgjithësi, projekti do të arrijë deri në 20,000 njerëz të angazhuar në arsim të lartë dhe ekonomi në Kosovë dhe jashtë saj përmes aktiviteteve të shpërndarjes.

Partnerët: Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë, Universiteti i Bonit, Universiteti i Lubjanës, Universiteti i Shkencave të Aplikuara (FHS) Salzburg / Austri, Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, Kolegji Rajonal Veriperëndimor, Universiteti i “Haxhi Zeka” Në Pejë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Kolegji i Ekonomisë Pec-Leposavic, Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, Oda Ekonomike e Kosovës etj.

Translate »