fbpx

Klinikat ligjore në shërbim të grupeve të cenueshme: rritja e punësueshmërisë së studentëve të drejtësisë përmes arsimit praktik

Titulli i Projektit
Klinikat ligjore në shërbim të grupeve të cenueshme: rritja e punësueshmërisë së studentëve të drejtësisë përmes arsimit praktik
Titulli i shkurtër dhe numri
Projekti ENEMLOS
Periudha e zbatimit
Tetor 2019-Tetor 2022
Partnerët ndërkombëtarë
Universiteti i Londres, Universiteti i Zagrebit, Universiteti i Varshavës
Universitetet përfituese
Universiteti i Haxhi Zeka, Universiteti i Prishtinës, Universiteti Kadri Zeka, Universiteti i Podgoricës, Gjykata Themelore e Gjilanit dhe institucione të tjera nga Mali i Zi
Qellimi i Projektit
Qëllimi kryesor i projektit është të sigurojë përmirësimin e punësimit të studentëve të diplomuar në drejtësi përmes edukimit praktik dhe organizimit të klinikave të gjalla. Kontakti i drejtpërdrejtë me klientët e gjallë në klinikat ligjore do t’u japë studentëve mundësinë të praktikojnë drejtësi gjatë studimeve të tyre dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre të ligjvënies jo vetëm përmes proceseve të simuluara dhe studimeve teorike.
Translate »