fbpx
Fakulteti i Menaxhimit të Hotelerisë, Turizmit dhe Gastronomisë, Universiteti "San Ignacio de Loyola" Peru, në bashkëpunim më Fakultetin e Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis, Universiteti "Haxhi Zeka" Pejë, do...
Lexo më shumë!
Translate »