fbpx

Fakulteti i  Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis në Universitetin “Haxhi Zeka” bashkëpunëtor me Universitetin “San Ignacio de Loyola” Peru në organizimin e Kongresit të III-të Ndërkombëtar të Turizmit, Hotelerisë dhe Gastronomisë: Transformimi digjital dhe zhvillimi i qëndrueshëm

Fakulteti i Menaxhimit të Hotelerisë, Turizmit dhe Gastronomisë, Universiteti “San Ignacio de Loyola” Peru, në bashkëpunim më Fakultetin e Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis, Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë, do të organizojnë Kongresin e III-të Ndërkombëtar të Turizmit, Hotelerisë dhe Gastronomisë: Transformimi digjital dhe zhvillimi i qëndrueshëm

Kongresi do të mbahet online duke ofruar hapësirë për dialog, reflektim, shpërndarje të njohurive dhe përvojave në lidhje me inovacionin dhe teknologjinë, kulturën, qëndrueshmërinë dhe qeverisjen duke mbledhur ekspertë, studiues, akademikë dhe profesionistë në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe rajonal. Punimet e pranuara do të botohen në: Web of Science, Scopus 

Bashkëorganizatorë në këtë Kongres janë dhe Universitetet e mëposhtme:

 1. The University of Houston, United States
 2. Universitas Studiorum Zagrabiensis, Croatia
 3. Missouri State University, United States 
 4. Kadir Has University , Turkey 
 5. Universidad de Extremadura, Spain
 6. The Emirates Academy of Hospitality Management, University of Dubai
 7. University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain
 8. University of Córdoba, Spain 
 9. University of La Laguna, Spain 
 10. Bilkent University, Turkey
 11. Universidad de Alicante, Spain
 12. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 
 13. Rochester Institute of Technology, NY United States
 14. Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ecuador 
 15. North Carolina State University, United States 
 16. Universidad Católica de Santa María, Peru

Më gjërësisht mund të lexoni: https://descubre.usil.edu.pe/eventos/congreso-htg/en/ 

Translate »