fbpx
Buletini nr. 20 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 17.07.2023, me nr. ref....
Lexo më shumë!
Akreditohet programi Juridik i Përgjithshëm në Fakultetin Juridik të Universitetit Haxhi Zeka
Pas shumë sfidave dhe pune të palodhshme të menaxhmentit të universitetit, menaxhmentit të fakultetit juridik dhe profesorëve të tij, Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim...
Lexo më shumë!
Translate »